සෑම සෙනසුරාදාවකම එක කොටසක්

සෑම සෙනසුරාදාවකම එක කොටසක්

Sunday, January 7, 2018

මුලින්ම කියන්නම්අහන්න කැමති හැමෝටම,

මට මේ දැන් ආවා " අපි ආදරේ කරන අය අපිට ආදරේ කරන්න ඕනෙමද?" කියල ගහපු message එකක්. ඔව් එහෙම ඕනේ නෑ.ඒත් අපි හිතන්නෙ එහෙම වෙන්න ඕනෙ කියලා. හැබැයි එහෙම උණේ නෑ කියලා කවුරුවත් කාටවත් දොස් කියන්න ඕනෙද? මට නම් හිතෙන්නේ හැමදෙයක්ම වෙන්නේ මොකක් හරි  හේතුවක් නිසා කියලා.

තනියම ඉපදුනු මගේ ජීවිතය පිරෙව්වේ බලාපොරොත්තුයි, ගිටාර් එකයි. මම හිතනවා මගේ කතාවට පුංචි හරි සම්බන්දයක් හැමෝම ගාව තියනවා කියලා. අන්න ඒකයි මම මේක මෙහෙම පටන් ගන්න හිතුවේ. අහන් ඉන්න කැමති නම් 
න්න. 
හැම සෙනසුරාදාවකම මම එක කොටසක් දානවා. 


මගෙ නම සරිත්........

No comments:

Post a Comment